Μαρ 05

Στοιχεία Επικοινωνίας με ΔΣ Βάβδου

Δημοτικό Βάβδου
Στοιχεία Μονάδας: Δημοτικό 2/θ Με Ολοήμερο Πρόγραμμα
Μόρια Υπηρεσίας: 3 μόρια/έτος
Διευθυντής: Κατσίδης Χαράλαμπος
Διεύθυνση: Βάβδος Τ.Κ. 63073
Τηλέφωνο: 23710-91215 fax: 23710-91215
email: mail@dim-vavdou.chal.sch.gr
Ιστοσελίδα:  http://dim-vavdou.chal.sch.gr/site2/